AUTOJOB.cz - místo srdce motor

Specializovaný portál pro automobilový průmysl

Top firma
ContiTrade Services s.r.o.
Iveco Czech Republic, a.s.
Mercedes-Benz

Kde se právě nacházite:  > Úvodní­ stránka  > Pracovní knížka

Pracovní knížka AUTOJOB

Pracovní knížka AUTOJOB je exklusivní profesní vizitkou svého držitele. Představuje potvrzení nadprůměrného hodnocení profesionála v autobranži. Vedle základních informací o vzdělání a praxi je pozornost zaměřena na bodové hodnocení od referenčních osob, tedy předchozích nebo stávajících nadřízených.
Garantem uvedených referencí jsou konkrétní referenční osoby společně se specializovaným portálem pro automobilový průmysl AUTOJOB. Pracovní knížka provází svého držitele od absolvování odborné školy po celý profesní život a průběžně mapuje jeho kariéru. Elektronická forma umožňuje pravidelnou aktualizaci údajů.

Jak vznikla

Historickou změnu ve způsobu výběru zaměstnanců odstartoval průzkum u dvou tisíc firem z autobranže. Výsledky byly jednoznačné. Běžně používaný „němý“ životopis kandidáta je pro objektivní posouzení ze strany zaměstnavatele nedostatečný. To, co skutečně rozhoduje o přijetí, je reference předchozího zaměstnavatele, organizátora školení, odborné školy - jinými slovy doporučení od kompetentní osoby. Tak vznikl projekt Pracovní knížka AUTOJOB.

Kdo si ji může vytvořit

Pracovní knížka AUTOJOB je účinným pomocníkem profesionálů autobranže, absolventů a žáků automobilových oborů při výběru zaměstnání. Nikoliv však všech. Díky tomu, že se jedná o selektivní nástroj zaměřený na pracovní schopnosti a dovednosti uchazečů, je logicky určena jen těm nejlepším. Výběr této elity oboru však nezajišťuje komise nebo úředníci, ale hodnocení referenčních osob.

Co přinese jejímu držiteli

Širší možnosti výběru a vyšší hodnotu na trhu pracovních sil. Volba zaměstnání z pozice držitele Pracovní knížky AUTOJOB je díky doloženým referencím skutečným výběrem z nabízených možností a ne dosud běžnou žádostí o místo. Kvalita vybraných uchazečů, potvrzená věrohodnými referencemi, je nejlepším předpokladem pro získání zajímavého pracovního místa.

Jak si vytvořit pracovní profil

Prvním krokem k získání konkurenční výhody ve formě Pracovní knížky AUTOJOB je vytvoření Pracovního profilu. Základní registrace obsahuje osobní údaje včetně fotografie a dále poskytuje informace o kvalifikaci, délce trvání zaměstnání, absolvovaných školeních a kurzech.

Reference – top informace pro zaměstnavatele

Na základě údajů v Pracovním profilu je umožněno vyžádat si prostřednictvím systému reference odpovědných osob z předchozích působišť. Hodnocení je strukturované a přehledné, umožňuje jak bodové ohodnocení, tak i slovní referenci. Proces vyžádání reference a jejího následného přijetí je uživatelsky přívětivý.

Kdo může být referenční osobou

Reference má vypovídající hodnotu pouze v případě, že ji podává osoba, která vykonává nebo vykonávala nařízenou pozici ve vztahu k hodnocenému. U zaměstnanců se to týká vedoucích, mistrů, odpovědných manažerů, majitelů apod. V případě absolventů pak vyučujících, mistrů odborného výcviku a vedoucích servisů firem spolupracujících se školami. U absolventů školení a kurzů jsou těmito osobami lektoři a školitelé.

Vyžádání reference

Referenční osoba přijme emailem požadavek na vyplnění referencí od hodnocené osoby. Pokud souhlasí se zveřejněním svého jména a pracovní pozice u budoucí reference, vstoupí pomocí přiloženého odkazu do hodnotícího formuláře.

Postup při hodnocení

Samotné hodnocení je časově nenáročné. Referenční osoba hodnotí dle svého uvážení minimálně pět schopností nebo dovedností pomocí stupnice od 1 do 5 podobně jako ve škole. Pokud to považuje za vhodné, může ke každému bodovému hodnocení připojit i hodnocení slovní, případně může doplnit, jaké činnosti či dovednosti doporučuje ke zlepšení. Po odeslání referencí do systému získává na e-mail kopii tohoto hodnocení.

Přijetí referencí

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí referencí je pouze na hodnoceném. Pokud jej nepřijme, není jeho detail k dispozici budoucímu zaměstnavateli. Bodová hodnota reference je však promítnuta do průměrného hodnocení a u konkrétního „odmítnutého“ zaměstnavatele je uvedena poznámka REFERENCE NEPŘIJATA. Teprve na základě kvality referencí, těchto klíčových informací ze stávajícího nebo předchozího působení, dochází k autorizaci Pracovní knížky AUTOJOB ze strany provozovatele.

Kritéria pro autorizaci

Prvním předpokladem pro autorizaci Pracovní knížky AUTOJOB je kvalifikace, respektive praxe uvedená v Pracovním profilu. V případě, že absolvovaná škola nesouvisí s auto průmyslem, je nutné prokázat praxi v délce minimálně dvou let.

Druhou podmínkou je počet referencí. Suma přijatých referencí musí odpovídat alespoň 66 % absolvovaných zaměstnání kromě současného. V případě čerstvého absolventa jsou podmínkou minimálně dvě reference a to ze školy a ze společnosti, kde byla konána praxe.

Třetím kriteriem je kvalita referencí. Pokud je jejich celkové hodnocení horší než hodnota 3, pak není možné Pracovní knížku AUTOJOB autorizovat. Hodnocená osoba tak po omezenou dobu vlastní pouze Pracovní profil.

Pokud se mu nepodaří získat chybějící počet referencí nebo zvýšit průměrnou hodnotu hodnocení do jednoho roku, dojde k odstranění pracovního profilu z databáze.

Aktivace je na vůli držitele

Pracovní knížka AUTOJOB nabízí různé varianty Aktivace. V době, kdy držitel Pracovní knížky zvažuje změnu zaměstnání, je viditelný vybraným zaměstnavatelům. Po dobu, kdy nové uplatnění nehledá, může průběžně doplňovat absolvovaná školení a kurzy. Díky tomu záznamy o profesních zkušenostech přibývají po celou dobu profesního života.

Komu Pracovní knížka AUTOJOB určena není

Aby bylo možné udržet vysoký kredit Pracovní knížky AUTOJOB, nemůže být nárokovou záležitostí. Je tedy na provozovateli portálu AUTOJOB, zda rozhodne na základě údajů v Pracovním profilu, kvalitě a věrohodnosti dostupných referencích o její autorizaci. Určena tedy není uchazečům, kterým v pozitivním hodnocení brání například problémy na pracovišti, nesolidní jednání, častá změna zaměstnavatelů, nevyjasněné vztahy v předchozích působištích, nedbalostní činy, nepravidelná docházka, účast v trestním řízení atd. Pro tento záměr si provozovatel vyhrazuje právo zjištění dodatečných referencí a svobodného rozhodnutí bez povinnosti uvádět důvod zamítnutí autorizace.

Jak postupovat pokud nesplňuji podmínky

Pokud je problémem pouze nedostatečná kvalifikace či praxe, pak existuje řešení. Je jím založení Pracovního profilu po absolvování dvouleté praxe v oboru nebo po doplnění kvalifikace formou školení. Jejich nabídku pro automobilové obory naleznete v Katalogu automobilových školení.
V případě, že problém souvisí s negativním hodnocením uchazeče, je řešením změna v přístupu samotného uchazeče k vykonávané profesi. Po získání odpovídajících referencí v následujících letech je možné o autorizaci Pracovní knížky AUTOJOB požádat.Hlavní navigace:

Uživatel: nepřihlášen -> Přihlásit
Registrovat

Zvolte prosím typ účtu pro registraci:
Iveco Czech Republic, a.s.
BOSCH
Toplac s.r.o.
KIA MOTORS CZECH s.r.o.
Scania Czech Republic s.r.o.