AUTOJOB.cz - místo srdce motor

Specializovaný portál pro automobilový průmysl

Top firma
Iveco Czech Republic, a.s.
BusPoint
Scania Czech Republic s.r.o.

Kde se právě nacházite:  > Úvodní­ stránka  > Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních dat

Podmínky využívání služeb elektronického trhu práce a registrovaných služeb serveru www.autojob.cz

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů na stránkách www.autojob.cz za účelem zpřístupnění těchto údajů potenciálním zaměstnavatelům a personálním agenturám jako příjemcům, aby se tyto subjekty s mými osobními údaji seznámily a případně mne mohly oslovit s nabídkou zaměstnání. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné.

Jedná se o základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly), podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, hodnocení a referencí předchozích nadřízených, představ a požadavků hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položek. Z citlivých osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu s ohledem na příslušné pracovněprávní předpisy (tj. zdravotní omezení a zvláštní požadavky na pracoviště).

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami.

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

i. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;

ii. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;

iii. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;

iv. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených www stránkách.

Tento souhlas uděluji společnosti AUTOJOB s.r.o., se sídlem Kladská 1423, 250 82 Úvaly, IČ: 278 91 011, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124558, zastoupená Mgr. Milanem Švejnohou, jednatelem společnosti, jakožto správci do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti.

Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících se služeb AUTOJOB s.r.o., tak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb třetích osob. Současně souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AUTOJOB s.r.o. a podmínkami užívání elektronických systémů společnosti AUTOJOB s.r.o., jejíž podrobné znění jsem si důkladně přečetl na internetové adrese http://www.autojob.cz/obchodni-podminky/.Hlavní navigace:

Uživatel: nepřihlášen -> Přihlásit
Registrovat

Zvolte prosím typ účtu pro registraci:
Standox
auto MOTOL BENI a. s.
Interaction s.r.o.
Mitsubishi Motors Česká republika
Toplac s.r.o.