AUTOJOB.cz - místo srdce motor

Specializovaný portál pro automobilový průmysl

Best Of
Iveco Czech Republic, a.s.
Auto Fit, spol. s r.o.
Siems & Klein


BMW Group uzavřela smlouvu o spolupráci s Fakultou strojní Západočeské univerzity

Partneři se zavázali ke spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje. Společně chtějí také oslovovat uchazeče o studium.

BMW Group podepsala s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni rámcovou smlouvu o spolupráci zaměřenou na spolupráci v oblasti vzdělávání, vývoje a výzkumu. Společným cílem je oslovování uchazečů o studium. Smlouvu o spolupráci dne 18. prosince 2019 podepsal jednatel BMW Group Roland Krause, FCO BMW Group Vývojového centra ČR, a Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU.

Spolupráce bude zaměřená na rozvoj ve směru trendů digitální transformace a průmyslu 4.0. V oblasti výzkumu a vývoje chtějí partneři uskutečňovat společné projekty nebo se společně podílet na projektech třetích stran. V oblasti vzdělávací půjde o účast specialistů BMW Group na výuce studentů FST, a to jak ve stávajících předmětech, tak v nově akreditovaných studijních programech, dále se společnost bude podílet na zadávání a konzultacích semestrálních, bakalářských a diplomových prací a při zabezpečování exkurzí a praxí studentů. BMW Group také podpoří získávání nových studentů, například svojí účastí na dnech otevřených dveří, Dětské technické univerzitě, odborných olympiádách a soutěžích středoškoláků a dalších podobných akcích.

Roland Krause, FCO BMW Group Vývojového centra ČR, ke spolupráci řekl: „Spolupráce s místními středními a vysokými školami je základem pro budoucí úspěch celého projektu. Západočeská univerzita je jedním z našich prvních partnerů v této oblasti. Ve spolupráci vidíme silný potenciál a značné možnosti, zejména pokud jde o specializovanou výuku studentů při jejich bakalářských a magisterských studijních programech. Potenciál ale spatřujeme také v aktivitách probíhajících přímo v Sokolově, jako je například Dětská technická univerzita, jejímž je BMW Group generálním partnerem a která má za cíl podporu technického vzdělání již u žáků základních škol.“

„Se společností BMW Group spolupracujeme od letošního října, kdy se dceřiná společnost BMW Mobility Development Center, která staví vývojový polygon u Sokolova, stala generálním partnerem Dětské technické univerzity v Sokolově,“ přibližuje děkan FST Milan Edl. Dodává, že spolupráce s BMW by se do budoucna mohla týkat právě i uplatnění absolventů technických vysokých škol na polygonu v Sokolově, který by měl svoji činnost zahájit v roce 2022.

Autor: převzato AUTOJOB

Obrázek k článkuHlavní navigace:

Uživatel: nepřihlášen -> Přihlásit
Registrovat

Zvolte prosím typ účtu pro registraci:
Siems & Klein
Standox
Mitsubishi Motors Česká republika
KIA MOTORS CZECH s.r.o.
Mercedes-Benz