AUTOJOB.cz - místo srdce motor

Specializovaný portál pro automobilový průmysl

TOP zaměstanavatelé:
Siems & Klein
Auto Fit, spol. s r.o.
Iveco Czech Republic, a.s.
Scania Czech Republic s.r.o.
ContiTrade Services s.r.o.
Interaction s.r.o.


Dvouspojková převodovka ve vozech MINI

Rychlejší změny převodových stupňů pro větší zábavu za volantem.

Britský výrobce automobilů MINI umocňuje sportovní charakter svých současných modelů segmentu malých vozů novým typem převodovky. Extrémně rychlé změny převodových stupňů, vysoký komfort řazení a optimalizovaná účinnost – to jsou výhody sedmistupňové dvouspojkové převodovky Steptronic, která je k dispozici pro 3dveřové a 5dveřové modely MINI a MINI Cabrio. Nabízí se jako alternativa ke standardní šestistupňové mechanické převodovce pro vybrané typy motorů. Nová dvouspojková převodovka nabízí impozantní dynamiku řazení pro větší zábavu za volantem a zároveň disponuje všemi komfortními funkcemi automaticky řadící převodovky.

Dvouspojková převodovka se ovládá nově navrženým elektronickým voličem, který se po aktivaci režimu D, neutrálu N a zpětného chodu R vždy vrací do své původní pozice. Parkovací poloha se aktivuje stisknutím tlačítka P. Sportovní režim S lze aktivovat posunutím voliče z polohy D směrem doleva. Tento režim umožňuje obzvláště sportovní styl jízdy, stejně jako manuální volba převodových stupňů. Nová dvouspojková převodovka pro vozy MINI reguluje své řazení také s využitím informací navigačního systému, podporuje funkci start/stop a umožňuje jízdu setrvačností, což snižuje spotřebu paliva a hladinu emisí.

Princip fungování převzatý ze světa motoristického sportu pro větší zábavu na silnici

Konstrukční princip dvouspojkové převodovky byl převzat přímo ze světa závodních vozů. Stejně jako na závodním okruhu dovoluje řidičům MINI dynamicky akcelerovat tím, že umožňuje přeřazovat na vyšší stupně bez přerušení přenosu točivého momentu ke kolům. Řidič nemusí ani sundávat nohu z plynového pedálu a řídicí jednotka zajistí dokonalé načasování bleskové změny převodových stupňů.

Tento způsob řazení umožňuje specifická konstrukce dvouspojkové převodovky. Kombinuje dvě samostatné převodovky v jedné skříni. Základním prvkem systému jsou dvě olejem chlazené kapalinové spojky: jedna z nich má na starosti sudé převodové stupně (2, 4, 6) jedné části převodovky, zatímco druhá ovládá liché (1, 3, 5, 7) převody a zpětný chod druhé poloviny převodovky. Při běžné jízdě je vždy jedna ze dvou spojek rozpojená a druhá sepnutá.

Například pokud MINI zrychluje na třetí převodový stupeň, přenos hnací síly probíhá prostřednictvím sepnutí příslušné spojky, která připojí část převodovky s lichými stupni. Současně se řídicí jednotka dvouspojkové převodovky postará o to, aby byl další požadovaný převodový stupeň – v tomto případě čtvrtý – již připraven ve druhé dílčí převodovce se sudými převodovými stupni. Jediné, co je potřeba udělat pro přeřazení, je rozepnout spojku třetího převodového stupně a sepnout spojku čtvrtého. Tyto dva úkony se odehrávají současně bez přerušení hnací síly, a to rychleji, než by řidič stihl nohou vyšlápnout spojkový pedál mechanické převodovky.

Řídicí jednotka převodovky vždy ví, který převodový stupeň je nejlepší

Aby mohl být připraven vždy ten nejvhodnější převodový stupeň, elektronická řídicí jednotka nové dvouspojkové převodovky neustále analyzuje řidičovy záměry a situaci na silnici. Tato analýza zahrnuje polohu akcelerátoru, otáčky motoru, rychlost vozu a zvolený jízdní režim. V důsledku toho je možné provádět rychlé změny převodových stupňů tak, aby odpovídaly náhlým změnám v jízdní situaci. Pokud má být akcelerace nečekaně přerušena, dvouspojková převodovka během zlomku sekundy zařadí nikoli vyšší, ale nižší převodový stupeň.

Paralelní rozpojování a spínání spojek nejenže urychluje zrychlení i brzdění motorem, ale řazení převodových stupňů probíhá plynuleji. Akusticky lze tyto změny vnímat pouze jako rychlou změnu otáček motoru a vizuálně jako náhlé pohyby ručičky otáčkoměru. Díky tomu není patrné žádné škubání, jak tomu bývá u mechanických převodovek.

Sedm převodových stupňů pro větší radost z jízdy a vyšší komfort

Větší počet převodových stupňů oproti 6stupňové mechanické převodovce je přínosem jak pro sportovní jízdní styl, tak i komfort. Sedm převodových stupňů dvouspojkové převodovky umožňuje těsnější rozložení převodových poměrů, což snižuje rozdíly v otáčkách motoru mezi jednotlivými převodovými stupni. Spolu s přímým spojením s motorem, které je pro dvouspojkovou převodovku charakteristické, přinášejí malé rozdíly v otáčkách motoru při akceleraci obzvláště intenzivní potěšení z jízdy. To platí o jízdních režimech D a S, stejně jako o manuálních změnách převodových stupňů v režimu M. Ve sportovním režimu S převodovka řadí rychleji a ve vyšších otáčkách. V režimu S řidič také může spontánně přepnout na manuální, v tomto případě sekvenční řazení. Pro přeřazení na vyšší převody je potřeba posunout volič mírně k sobě, při podřazení zase od sebe.

V automatickém režimu zlepšuje řazení také propojení řídicí jednotky převodovky s volitelným navigačním systémem MINI. Řídicí jednotka dvouspojkové převodovky je pak schopna získávat navigační data, a přizpůsobovat tak strategii řazení danému profilu trasy. Když se vůz například blíží k ostré zatáčce nebo křižovatce, dochází k předčasnému podřazení, aby bylo možné využít brzdného účinku motoru pro zpomalení vozu. Při průjezdu dvěma po sobě jdoucími zatáčkami si převodovka nechává zařazený dříve zvolený převodový stupeň, aby předešla zbytečnému přeřazování, a řidič tak následně mohl ze zatáčky co nejrychleji akcelerovat.

Dvouspojková převodovka nabízí, stejně jako převodovka s hydrodynamickým měničem, funkci plynulého popojíždění bez sešlápnutí plynového pedálu, což zvyšuje komfort a usnadňuje manévrování například při jízdě v koloně. Dvouhmotový setrvačník s odstředivým kyvadlem zvyšuje kulturu běhu motoru při jízdě v nízkých otáčkách – vyvažuje klopný moment motoru v případě náhlé potřeby točivého momentu, čímž zlepšuje vibrační a akustický komfort při zrychlení z nízkých otáček.

Optimalizovaná účinnost s funkcemi start/stop a jízdy setrvačností

Elektronická řídicí jednotka 7stupňové dvouspojkové převodovky je pro ještě větší hospodárnost vozů vybavena širokou škálou progresivních funkcí. Aby se zabránilo zbytečnému spalování paliva, například při zastavení na křižovatce, umožňuje dvouspojková převodovka motoru použít také funkci start/stop.

Kromě toho je v jízdních režimech GREEN a MID aktivní funkce jízdy setrvačností. Její specialitou je schopnost odpojení motoru od převodovky ve chvíli, kdy řidič sundá nohu z plynového pedálu. Tím se MINI pohybuje setrvačností s volnoběžnými otáčkami motoru, a tedy s nulovým brzdným účinkem motoru a minimální spotřebou paliva. Funkci jízdy setrvačností lze ještě více přizpůsobit dané jízdní situaci, pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem nebo asistenčními systémy řidiče. Pokud je například na základě navigačních dat nebo obrazů kamery zapotřebí aplikovat brzdy, když se MINI blíží ke křižovatce nebo jinému účastníkovi provozu, je funkce jízdy setrvačností omezena, což umožní co nejefektivněji využít brzdný účinek motoru.

Autor: převzato AUTOJOB

Obrázek k článkuHlavní navigace:

Uživatel: nepřihlášen -> Přihlásit
Registrovat

Zvolte prosím typ účtu pro registraci:
BOSCH
Scania Czech Republic s.r.o.
Siems & Klein
Mercedes-Benz
Toplac s.r.o.