AUTOJOB.cz - místo srdce motor

Specializovaný portál pro automobilový průmysl

TOP zaměstanavatelé:
Auto Fit, spol. s r.o.
Iveco Czech Republic, a.s.
Siems & Klein
Scania Czech Republic s.r.o.
Interaction s.r.o.
Mercedes-Benz

Kde se právě nacházite:  > Úvodní­ stránka  > Auto - magazín  > Autoopravář Junior

Autoopravář Junior

V termínu 26. – 28. března 2018 se uskuteční 24. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2018.

Hlavním cílem soutěže je motivace žáků středních škol s výukou autooborů. Dalším cílem pořádání soutěže je propagace technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami. V rámci soutěže probíhá také porovnání znalostí a dovedností soutěžících a navázání spolupráce mezi vyučujícími a žáky jednotlivých škol.

Vyhlašovatelem soutěže Autoopravář junior je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR). Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol. Kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník jsou zařazeny do přehlídky České ručičky.

Soutěž je určena pro žáky posledních ročníků učebních oborů, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou, a kteří v době konání finále soutěže nedovrší věku 21 let a více.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích – Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.

Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a celostátního finále. Ze školního kola postupují žáci do kola krajského a z něj do celostátního finále. Výjimkou je pouze kategorie Autolakýrník, ve které ze školního kola soutěžící postupují přímo do celostátního finále. Školní kolo pořádají jednotlivé školy, které vyučují dané obory a mají zájem se zúčastnit krajského kola (případně přímo celostátního finále – pouze kategorie Autolakýrník).

Soutěž se skládá z části teoretické, poznávací a praktické. Obsahová náplň jednotlivých částí odpovídá platným rámcovým vzdělávacím programům. V teoretické části budou žáci prověřováni testem na PC nebo odbornou výukou (e-learning, přednáška nebo samostudium) spojenou s testem odborných znalostí, popřípadě písemnou prací z teoretických znalostí zaměřených dle jednotlivých kategorií soutěže. V poznávací části budou žáci prokazovat dle jednotlivých kategorií soutěže znalosti. V praktické části žáci prokazují znalosti a dovednosti dle jednotlivých kategorií soutěže při řešení daného úkolu.

Do soutěže je tradičně zapojena celá řada partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí na zajištění praktických úkolů, jejich hodnocení a cenách pro účastníky. Partnery soutěže jsou například společnosti SCANIA, ŠKODA AUTO, BOSCH, AUTOJOB, Interaction, Auto Fit, Siems Klein a další. Všem patří již nyní poděkování.

Uvedená soutěž je svým rozsahem, počtem zapojených škol, soutěžících žáků a aktivně spolupracujících partnerů největší akcí v technických oborech v ČR.

Specializovaný automobilový portál AUTOJOB je se soutěží Autoopravář Junior spjat již několik let. AUTOJOB zajišťuje webové rozhraní pro administraci soutěže, komunikaci mezi školami a soutěžícími, automatizaci jednotlivých kroků soutěže, vyhodnocování výsledků atd. Letošní ročník je již čtvrtým rokem, kdy administrace soutěže probíhá v elektronické podobě. AUTOJOB poskytuje soutěžícím i organizátorům technickou podporu.

Již loni AUTOJOB z průběhu soutěže uveřejňoval na Facebooku fotografie a videa. V letošním roce budou navíc k dispozici i rozhovory se soutěžícími a organizátory, on-line zpravodajství z dění celostátního kola. Tyto příspěvky budou dostupné na webových stránkách http://www.au­tojob.cz/auto-magazin/, na Facebooku https://www.fa­cebook.com/AU­TOJOB.cz/, školních webech a školních facebookových stránkách jednotlivých škol.

Autor: Juraj Ruppeldt

Obrázek k článkuHlavní navigace:

Uživatel: nepřihlášen -> Přihlásit
Registrovat

Zvolte prosím typ účtu pro registraci:
auto MOTOL BENI a. s.
Toplac s.r.o.
Siems & Klein
Mitsubishi Motors Česká republika
Interaction s.r.o.